REŠTAURÁCIA NEWGARDENS


Nové záhrady I/13A
821 05 Bratislava
kontakt: 02/48 235 320
e-mail : info@newgardens.sk

Prevádzkuje:
Teodor Libo
Hanácka 2
821 04 Bratislava
IČO: 43275052
IČ DPH: SK1077120264
Tel: 0902 234812